Escola La Llàntia

Escola La Llàntia

Lema
Memòria CA/AC Escola La Llàntia Mataró
Resumen

La memoria recull els principals aspectes del treball cooperatiu al nostre centre. La implicacio de tots els nivells, les eines i les estratègies que hem anat creant per assegurar la continuïtat de l'aprenentatge cooperatiu com a part fonamental de l'escola.