Escola la Font

Escola la Font

Lema
Cap a una escola cooperativa, inclusiva i competencial.
Resumen

L'Escola la Font ha entrat en un procés de canvi on l'atenció a la diversitat (entenent la diversitat com atenció individualitzada de l'alumne) és la nostra prioritat. Per això l'aprenentatge cooperatiu és la metodologia bàsica emprada a les nostres aules.