ESCOLA JACINT VERDAGUER

ESCOLA JACINT VERDAGUER

Lema
Un lloc, un temps i un espai per aprendre a cooperar!
Resumen

La societat en la que vivim està en constant canvi i planteja reptes a diari. Vivenciar l'aprenentatge en equip és la nostra aposta per transformar el món que ens envolta des d'una mirada crítica i constructiva on tots hi tenim alguna cosa a dir. 
És per això que l'aprenentatge cooperatiu és un dels pilars de la nostra escola i queda recollit dins el Projecte Educatiu de Centre. És una eina que ens permet aprendre i que fomenta la cohesió i la convivència de tota la comunitat educativa.