Escola Camí del Mig. Mataró (Barcelona)

Escola Camí del Mig. Mataró (Barcelona)

Lema
Memoria Escola Camí del mig. Mataró
Resumen

L’Aprenentatge Cooperatiu forma part del Projecte Educatiu del Centre, del Projecte de Direcció i del  Pla Anual, on es desenvolupen les línies d’actuació del curs.
Ens definim com a escola inclusiva i acollidora per a tota la Comunitat Educativa.