Escola Angeleta Ferrer

Escola Angeleta Ferrer

Lema
Fem equip, fem Angeleta!
Resumen

Després de la nostra trajectòria de formació en relació al Programa Cooperar per Aprendre Aprendre a Cooperar, considerem que és el moment de fer un pas més per consolidar aquesta línia d’escola. Per continuar aprenent dins el marc científic que aporta el Programa, creiem que adherir-nos a la Xarxa Khelidôn ens permet tenir contacte amb la Universitat de Vic i amb altres centres que també ho apliquen. D’aquesta manera, afavorim l’enriquiment mutu i podem oferir un Programa de qualitat i rigor a la comunitat educativa.
En definitiva, com a centre hem arribat a un consens en l’aplicació del Programa CA/AC que ens permet dinamitzar-ho a través de la Comissió. La millor opció per continuar creixent en relació al Programa és formar part de la Xarxa Khelidôn.