CENTRE DE PROFESSORAT DE CALVIÀ

CENTRE DE PROFESSORAT DE CALVIÀ

Lema
MESTRES QUE ES FORMEN, ESCOLES QUE AVANCEN
Resumen

Al Centre de Professorat de Calvià desenvolupam formacions en centre per donar a conèixer i acompanyar en la implementació del Programa CA/AC (Introducció, Generalització i Consolidació) com a eina per donar resposta a les necessitats dels centres educatius.
Té l'objectiu de donar a conèixer la Xarxa Khelidôn als centres que han acabat el seu itinerari formatiu sobre aprenentatge cooperatiu.
Utilitzam l’aprenentatge cooperatiu com a eina de treball i d’aprenentatge entre iguals de l’equip docent del CEP.