Col·legi Lestonnac Barcelona

Col·legi Lestonnac Barcelona

Lema
Lestonnac Barcelona
Resumen

Els valors i principis del projecte educatiu col•legi Lestonnacs’expressen a través de l’aprenentatge cooperatiu, quelcom més que una simple metodologia d’aula. Estem consolidant l’aplicació de dinàmiques i estructures cooperatives així com els plans d’equip. Ens proposem reflexionar sobre l’avaluació i començar a aplicar algunes estratègies.