Disponible el reportatge sobre l’Aprenentatge Cooperatiu a les escoles d’Educació Primària a Catalunya