Col.legi Lestonnac Mollet

Col.legi Lestonnac Mollet

Lema
Col·legi Lestonnac Mollet
Resumen

El Projecte d’Aprenentatge Cooperatiu del centre s’està elaborant durant aquest curs 2015-16. De fet, és un dels objectius que tenim fixat per aquest any.
Hi ha un esbós fet  en el que cada curs des de P3 fins a 4t d’ESO ha fixat unes activitats per a l’àmbit A, el B i el C. El què ens falta és analitzar si hi ha equilibri en dinàmiques i estructures en els diferents cursos. Hi ha algunes dinàmiques que es repeteixen massa, i d’altres que quasi no apareixen, i amb les estructures passa el mateix. Hem de parlar amb els diferents cicles de l’escola per veure com ho compensem. 
També volem que els docents que han anat fixant tot allò que es fa a cada curs en treball cooperatiu redactin els objectius que busquen al fer aquelles activitats.